icon

Medical Genomics

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับจีโนมทางการแพทย์ ค่อยๆปลดล็อคทีละด่าน นอกจากนี้ยังมีมินิเกม และตราสัญลักษณ์รางวัลพิเศษต่างๆที่รอคุณอยู่ จีโนมทางการแพทย์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่คุณลองใช้แอพนี้


icon

Alzheimer Disease

ร่วมผจญภัยไปในเกาะร้างที่น่าตื่นเต้นเพื่อเรียนรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ที่พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีป้องกันและอาการเตือน


icon

Bananas

แอพพลิเคชั่นนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยเล็บมือนาง ทั้งแหล่งเพาะปลูก คุณค่าทางโภชนาการ ขั้นตอนการผลิตกล้วยเล็บมือนางอบ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยเล็บมือนางอีกมากมาย รวมถึงสูตรการทำผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ต่างๆโดยการแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง นอกจากนี้ยั