เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดด

วันที่เผยแพร่ 01 Jul 2008

การนำพลังงานแสงแดดมาใช้ทดแทนน้ำมัน และก๊าซ เป้นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านพลังงานของประเทศ

ผู้แต่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แท็ก เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดด Science

ขนาดไฟล์

2.9 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและสร้างเครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดดขึ้นมาสองแบบคือ เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดดกรมวิทยาศาสตร์บริการแบบ 1 มีลักษณะเป็นเครื่องกลั่นน้ำแบบง่ายและ เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดดกรมวิทยาศาสตร์บริการแบบ 2 มีลัษณะเป็นเครื่องกลั่นน้ำแบบเอียง เป็นการใช้ประโยชน์พลังงานแสงแดดในการกลั่นน้ำแทนเชื้อเพลิงต่างๆ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการลดมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ลิขสิทธิ์

Copyright 2008 by: Ministry of Science and Technology

ดูเพิ่ม ดูเพิ่มใน Science