คู่มือผู้ใช้ข้อมูลดาวเทียม THEOS

วันที่เผยแพร่ 01 Dec 1999

ดาวเทียม THEOS มีหน้าที่ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ เป็นระบบที่สามารถสำรวจได้ครอบคบุมทั่วโลก โดยมี สทอภ. เป็นผู้ดูแลปฏิบัติการของดาวเทียม

ผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
แท็ก โครงการดาวเทียม THEOS GISTDA ธีออส EADS Astrium

ขนาดไฟล์

1.7 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

ธีออส (THEOS) มาจากคำว่า THailand Earth Observation System ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลฝรั่งเศส ในการพัฒนาสร้างดาวเทียม สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศไทย รวมถึงระบบสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร, การพัฒนาระบบควบคุมการทำงานดาวเทียม และการปรับปรุง ระบบรับสัญญาณและประมวลผลข้อมูล ดาวเทียมในประเทศไทย โดยมี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และบริษัท EADS Astrium ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

ลิขสิทธิ์

Copyright 2000 by: Geo-Informatics and Space Technology Development Agency