อุบัติเหตุจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

วันที่เผยแพร่ 01 Apr 2007

ถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงก็ตาม อาจเกิดเหตุขัดข้องตามปกติเหมือนที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้าทั่วไปได้, เพื่อให้ประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และสามารถแก้ไขปรับปรุงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ผู้แต่ง สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แท็ก อุบัติเหตุ เครื่องปฏิกรณ์ IAEA มาตราอินเนส เบคเคอเรล ระบบป้องกันทางลึก

ขนาดไฟล์

0.8 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

การทำงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีหลักการทำงานเหมือนกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วไป ซึ่งต่างกันเพียงแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อน นั่นคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ความร้อนจากปฏิกิริยาการแตกตัวของยูเรเนียม ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วไปใช้ความร้อนที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน เป็นต้น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเครื่องปฏิกรณ์ ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน และส่วนที่ไม่ใช่ตัวเครื่องปฏิกรณ์ ได้แก่ส่วนผลิตไอน้ำเพื่อนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ในภาวะการปกติการใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะทำให้ประชาชนได้รับรังสีน้อยกว่าการรับรังสีจากการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินถึง 1.5 เท่า เนื่องจากการเผาไหม้ของถ่านหินทำให้สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติที่ปนเปื้อนอยู่ในถ่านหินฟุ้งกระจายออกสู่บรรยากาศ ในขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการทำงานภายใต้ระบบปิดมิดชิด ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี

ลิขสิทธิ์

Copyright 2007 by: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี