บ้านนาโน Future Technology for life นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2007

คำว่านาโน (Nano) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกว่า Nanos ซึ่งแปลว่าแคระหรือเล็ก เมื่อนำคำว่า นาโน มาใช้นำหน้าหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จะหมายถึงเศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหน่วยวัดนั้น คำว่า นาโนเมตร มาจากคำ 2 คำรวมกัน คือ คำว่า นาโน กับ เมตร

ผู้แต่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
แท็ก ไททาเนียมไดออกไซด์ แอพาไทต์ สีสะท้อนน้ำ ผ้ากันน้ำ เทฟลอน กระเบื้องเปลี่ยนสี อนุภาคเงินนาโน

ขนาดไฟล์

1.5 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

ความหมายของนาโนเมตร คำว่านาโน (Nano) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกว่า Nanos ซึ่งแปลว่าแคระหรือเล็ก เมื่อนำคำว่า นาโน มาใช้นำหน้าหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จะหมายถึงเศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหน่วยวัดนั้น คำว่า นาโนเมตร มาจากคำ 2 คำรวมกัน คือ คำว่า นาโน กับ เมตร ดังนั้นคำว่านาโนเมตรจึงหมายถึงหน่วยวัดระดับเมตรโดยหนึ่งนาโนเมตรหมายถึง เศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหนึ่งเมตร นั่นคือขนาด 1 นาโนเมตรนั้นมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของผมคนเราประมาณ 8 หมื่นถึง 1 แสนเท่า โดยขนาดสิ่งของที่เล็กที่สุดที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นมีขนาดประมาณ 10,000 นาโนเมตร ดังนั้นขนาดหนึ่งนาโนเมตรจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือ แม้แต่การใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา การที่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถมองเห็นขนาดเล็กระดับหนึ่งนาโนเมตรได้นั้นจะต้องให้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูงมาก หรือกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

ลิขสิทธิ์

Copyright by: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี