นาโนในธรรมชาติ

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2007

นาโนเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้างหรือการสังเคราะห์สสสาร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์หรือระบบต่างๆ ที่มีขนาดเล็กในระดับนาโน (1-100 นาโนเมตร) ด้วยความถูกต้องแม่นยำ อันส่งผลให้สสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่างมีสมบัติที่พิเศษเกิดขึ้น

ผู้แต่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
แท็ก นาโนเทคโนโลยี Lotus effect ไฟโบรอิน ตีนตุ๊กแก ซีเต้ สปาตูเล่ Nano-photonics

ขนาดไฟล์

1.6 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

เล็กแค่ไหนถึงจะเป็น...นาโน??? ความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้างหรือการสังเคราะห์สสสาร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์หรือระบบต่างๆ ที่มีขนาดเล็กในระดับนาโน (1-100 นาโนเมตร) ด้วยความถูกต้องแม่นยำ อันส่งผลให้สสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่างมีสมบัติที่พิเศษเกิดขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ที่มากขึ้นนำมาซึ่งการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ คำว่า "นาโน NANO" มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Nanos ซึ่งแปลว่าแคระหรือเล็ก ซึ่งเมื่อนำคำว่า นาโน มาใช้นำหน้าหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์จึงมีความหมายถึงขนาดเศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหน่วยวัดนั้น ดังนั้นนาโนเมตร (nm) จึงหมายถึงหน่วยวัดที่มีขนาดเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหนึ่งเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กในระดับอะตอม ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยช่วงขนาดของนาโนเมตรจะอยู่ที่ 1-100 นาโนเมตร เปรียบได้กับขนาดอะตอมของไฮโดรเจน (0.1 นาโนเมตร) ถึงขนาดของไวรัส (100 นาโนเมตร) สำหรับขนาดที่ใหญ่เกินกว่านี้จะใช้หน่วยวัดที่ใหญ่ขึ้น เช่น ไมโครเมตร มิลลิเมตร เซนติเมตร และเมตร เป็นต้น

ลิขสิทธิ์

Copyright by: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี