เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดด

วันที่เผยแพร่ 26 Aug 2015

เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดด

ผู้แต่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แท็ก นวัตกรรม น้ำสกัด น้ำสกัดชีวภาพ

ขนาดไฟล์

2.9 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดด

ลิขสิทธิ์

เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดด copyright

ดูเพิ่ม ดูเพิ่มใน Science