เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การดัดแปรพันธุกรมของสิ่งมีชีวิต

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2000

วิธีการดัดแปรพันธุกรรมเหล่านี้รวมถึงวิธีการอื่น ๆ ล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ และสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักชีววิทยาในหลาย ๆ สาขาการวิจัย รวมไปถึงผู้ที่ศึกษากลไกของมนุษย์และโรคอื่น ๆ

ผู้แต่ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
แท็ก BIOTEC GMO

ขนาดไฟล์

6.0 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMO) คือสิ่งมีชีวิตที่องค์ประกอบทางพันธุกรรมถูกดัดแปลงโดยใช้กลวิธีทางพันธุวิศวกรรมที่เรียกว่าเทคโนโลยีการสร้างดีเอ็นเอลูกผสม (DNA Recombinant) ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว โมเลกุลดีเอ็นเอจากต้นกำเนิดต่าง ๆ กันจะถูกรวมเข้าด้วยกันในหลอดทดลอง แล้วใส่ลงไปในโมเลกุลหนึ่งตัวเพื่อสร้างยีนขึ้นมาใหม่ จากนั้นดีเอ็นเอที่ถูกดัดแปลงก็จะถูกถ่ายลงไปในสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการแสดงลักษณะที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงที่แปลกใหม่

ลิขสิทธิ์

Copyright 2005 by: BIOTEC