81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2000

รวบรวมข็อมูลแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นสื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลแหล่งเรียนรู้

ผู้แต่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แท็ก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ขนาดไฟล์

5.1 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

รวบรวมข็อมูลแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอุทยานแห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง หอดูดาว ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆ

ลิขสิทธิ์

Copyright 2005 by: Ministry of Science and Technology

ดูเพิ่ม ดูเพิ่มใน Science