การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

วันที่เผยแพร่ 01 Jun 2006

การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในงานวิจัยสาขาต่างๆ มุ่งเน้นเพื่อให้ประชาคมวิจัยของไทยรู้จักเทคนิคการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

ผู้แต่ง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
แท็ก Synchrotron ซินโครตรอน Slri

ขนาดไฟล์

8.6 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

รวบรวมการใช้ประโยชน์ของแสงซินโครตรอนในงานวิจัยสาขาต่างๆ เพื่อให้ประชาคมไทยรู้จักการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในงานวิจัยสาขาต่างๆ มุ่งเน้นเพื่อให้ประชาคมวิจัยของไทยรู้จักเทคนิคการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักวิจัยไทยให้สามารถเปรียบเทียบงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน กับงานวิจัยระดับนานาชาติ และสามารถปรับแต่งทิศทางงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ของแสงซินโครตรอนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ลิขสิทธิ์

Copyright 2006 by: Synchrotron Light Research Institute

ดูเพิ่ม ดูเพิ่มใน Science